Mama Domitila's Testimony 1 of 2

Mama Domitila died when she was a young woman in Congo in 1968 but was brought back to life after four days. In this testimony, given in Oslo in 2005, she tells of what she saw and heard in heaven. May God touch your heart as you listen to this powerful testimony. Please let your friends see this video, especially those who are not born-again.

Mama Domitila alikufa alipokuwa mwanamke kijana huko Kongo katika miaka ya '60. Alifufuliwa baada ya siku nne. Kwenye ushuhuda huu, anasema aliyoona na kusikia mbinguni. Tunamwomba Mungu aguse moyo wako unaposikiliza ushuhuda huu mkali. Tafadhali waambie rafiki zako waione video hii, hasa wale ambao bado hawajazaliwa mara ya pili.

Go to MamaDomitila's Testimony 2 of 2

 


 

Verse of the Day

Business Owners

Magnetic Sposoring

Search the Bible


Enter the Bible passage, keyword, or topic you want to find.